Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prace remontowo – konserwatorskie

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prace remontowo – konserwatorskie czterech historycznych wagonów pasażerskich – termin złożenia 13.08.22

ROEE_OPZ_wagony remont_v08.08.2022r.

ROEE_Zapytanie ofertowe_wagony remont_v08.08.2022r.

ROEE_Formularz ofertowy_wagony remont_v08.08.2022r.

ROEE_IPU_wagony remont_v08.08.2022r.

 

Aktualizacja (11.08.2022 r.)

Odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia

 

Aktualizacja (21.08.2022 r.)

ROEE_wagony_uzupenienie_informacji_o_wyborze_oferty.pdf

ROEE_wagony_sprostowanie_i_uzupenienie_informacji_z_otwarcia_ofert.pdf