POMOC BIP

 

Aby skorzystać z Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o., należy wybrać odpowiednią pozycję z rozsuwanego menu. Gdy zakładki nie są widoczne należy lewym przyciskiem myszy kliknąć plus znajdujący się po prawej stronie ramki

Aby przejść na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy wydzielony obszar graficzny z napisem BIP znajdujący się w nagłówku każdej strony.