STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Województwo Kujawsko – Pomorskie posiada całość tj. 11.138 (jedenaście tysięcy sto trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy tj. kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.438.000,- zł (trzynaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych).