ORGANY SPÓŁKI

Zarząd

Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu

ul. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka

Rada Nadzorcza

Maciej Czepiel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dominik Koralewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

    Marcin Ryngwelski – Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników

    Województwo Kujawsko-Pomorskie – 100% udziałów.