AKT ZAŁOŻYCIELSKI

PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA

 

Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Akt założycielski