DANE TELEADRESOWE

Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku

ul. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

  • KRS 0000370591
  • NIP 8792636573
  • REGON 340802621

tel.: 56 6789242, fax.: 56 6789243