Zapytanie o cenę

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR zaprasza do składania ofert cenowych na przedsięwzięcie planowane do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją

Zapytanie o cenę (PDF)

Aktualizacja:

Informujemy, iż wyznaczony termin składania ofert cenowych uległ zmianie.
Z uwagi na fakt, iż przypada on na dzień ustawowo wolny od pracy, Zamawiający wydłuża termin do dnia 12.06.2020 do godz. 12.00