Zapytanie o cenę dot. prac remontowo-konserwatorskich lokomotywy parowej

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.

ul. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 8792636573

ZAPYTANIE O CENĘ
W związku z chęcią przystąpienia do realizacji zadania Prace remontowe lokomotywy parowej w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5 Ochrona przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do przedstawienia wyceny na:
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabytku ruchomego – lokomotywy parowej polegających na naprawie parowozu OL49-3 wraz z tendrem 25D49-3 na poziomie V oraz uzupełnieniem brakujących części i dopuszczeniem do eksploatacji.
w zakresie zgodnym z Programem prac konserwatorsko-restauratorskich oraz Decyzją Prezydenta Miasta Torunia, BMKZ 4125.1.23.2018.ssz, zmienioną Decyzją Prezydenta Miasta Torunia, BMKZ 4125.1.23.2018/2020.ssz stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania o cenę dostępnymi pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1lch_xaW-A5yCiX4jHgUskQ6y7X9i69BV?usp=sharing
Prosimy o przedstawienie informacji o cenie na załączonym do zapytania formularzu oraz dostarczenie na adres e-mail : g.smiga@roee.pl do dnia 12.06.2020 r. ( do godz. 12.00).
Prezes Zarządu Paweł Wiśniewski

Zapytanie o cenę (PDF)