Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych w tym prania i maglowania pościeli, prania ręczników oraz prania i maglowania obrusów wraz z ich dostarczeniem na rolce, przewidywana waga
zlecenia ok 600 kg prania w miesiącu.

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług pralniczych w tym prania i maglowania pościeli, prania ręczników oraz prania i maglowania obrusów wraz z ich dostarczeniem na rolce, przewidywana waga zlecenia ok 600 kg prania w miesiącu dla Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej Wilga z siedzibą w Górznie ul. Leśna 12, 87-320 Górzno

 

Dokument Zapytania ofertowego jest rozszerzony o następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy