Świadczenie usług pralniczych w tym prania i maglowania pościeli, prania ręczników ok 600 kg prania w miesiącu i maglowania obrusów wraz z ich dostarczeniem na rolce, przewidywana waga zlecenia ok 200 kg prania w miesiącu

Informacja dotycząca złożonych ofert

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług pralniczych w tym prania i maglowania pościeli, prania ręczników ok 600 kg prania w miesiącu i maglowania obrusów wraz z ich dostarczeniem na rolce, przewidywana waga zlecenia ok 200 kg prania w miesiącu dla Regionalnego Ośrodka
Edukacji Ekologicznej w Przysieku z siedziba ulica Parkowa 2, 87-134 Zławieś Wielka

 

Dokument Zapytania ofertowego jest rozszerzony o następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy