Pełnienie dozoru nieruchomości położonej w miejscowości Czarny Bryńsk

Przysiek, dnia 23  listopada 2021 r.   

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Przysieku przy ul. Parkowej 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu  VII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370591

NIP 8792636573, REGON 34080262, kapitał zakładowy 19.709.000 zł

Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby upoważnionej do udzielania informacji dotyczącej zapytania:

Pani Katarzyna Wilczyńska – tel. 660 667 943, email .k.wilczynska@daglezja.turystyka.pl

Zapytanie o cenę

 1. Przedmiot zamówienia:

pełnienie dozoru nieruchomości położonej w miejscowości Czarny Bryńsk, gmina Górzno zgodnie z opisem, który stanowi Załącznik nr 1.

Zamawiający oczekuje przedstawienia kalkulacji cenowej.

Zamawiający przed złożeniem kalkulacji rekomenduje dokonanie wizji nieruchomości, po umówieniu z Zamawiającym terminu.

 1. Termin udzielenia odpowiedzi: do 29.11.2021.r. (do godz. 12.00)
 1. Forma udzielenia odpowiedzi: elektronicznie: na adres e – mail wilczynska@daglezja.turystyka.pl

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

 

W zakres zamówienia wchodzić będzie:

 • pełnienie całodobowego dozoru nieruchomości, w tym w niedziele i święta, przez co rozumie się stałą obecność wyznaczonej osoby ochrony w określonym miejscu i czasie, kontrolowanie osób wchodzących do nieruchomości, niedopuszczanie osób nieuprawnionych do wstępu do nieruchomości,
 • współpraca z podmiotem świadczącym usługi monitoringu celem zapewnienia bezpieczeństwa nieruchomości,
 • codzienne sprzątanie 2 budynków łącznie ok. 550 m² (- odkurzanie, mycie podłóg, posadzek, wycieranie kurzu z mebli, biurek, parapetów, mycie powierzchni szklanych, utrzymywanie czystości w toaletach, wyrzucanie śmieci, w trakcie i po zajęciach edukacyjnych )
 • w razie konieczności usługa prania (ewentualnie dowóz i odbiór prania z pralni w Górznie)
 • pielęgnacja terenów zielonych wokół nieruchomości – ok 5 000  m², w tym grabienie liści
 • odśnieżanie schodów, drogi dojazdowej do nieruchomości
 • utrzymywanie ruchu grzewczego w kotłowni w okresie grzewczym,
 • sprawdzanie stanu nieruchomości i poszczególnych pomieszczeń i instalacji wewnętrznej tj. elektrycznej, wod. kan., c.o. itp. – np. zalanie, wystąpienie przecieku, zanik zasilania budynku w energię elektryczną. W sytuacji zaistnienia któregoś ze zdarzeń lub innej nieprawidłowości – informowanie Zamawiającego lub odpowiednich służb w celu podjęcia stosownych działań.
 • otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych i bram dojazdowych do nieruchomości,
 • dokonywanie drobnych napraw i konserwacji nieruchomości i znajdujących się tam urządzeń.

 

Zamawiający gwarantuje:

 • umowę o świadczenie usług,
 • zakwaterowanie,