Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego

Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego

 

Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wynajem lokomotywy i wagonów osobowych wraz z obsługą i utrzymaniem.

Zamawiający zamierza wynająć lokomotywę i co najmniej dwa wagony pasażerskie wraz z obsługą w celu nieregularnego świadczenia usług przewozu pasażerskiego dla uczestników projektu (dzieci, młodzieży i kadry dydaktycznej) nr RPKP.04.05.00-04-0003/18 pn. „Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego” biorących udział w działaniach edukacyjnych w ramach projektu na niezelektryfikowanej linii kolejnowej nr 246 na trasie Toruń Wschodni-Toruń Północny (dawna stajca PKP) – w kierunku toruńskiej Barbarki.

 

Regulamin WKR

ROEE_ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych_najem lokomotywy

ROEE_WKR_opis planowanego przedsięwzięcia

ROEE_zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych