Zajęcia z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa Kujawsko-pomorskiego w ramach akcji „Lekcja z OZE i Efektywność energetyczna”

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. w okresie od 01.03.2023 do 31.12.2024 r realizuje projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, popularyzacja wiedzy, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz możliwości ich wykorzystania. Celem Szczegółowym przedsięwzięcia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego jak ograniczać zużycie energii, gazu, węgla, które stanowią zagrożenie dla środowiska, a wykorzystać dostępne odnawialne źródła energii w codziennym życiu tak aby z pokolenia na pokolenie żyć z myślą o czystym i bezpiecznym środowisku.

 

W ramach projektu zostanie zrealizowane następujące zadanie:

  • 10 zajęć łączonych (warsztaty, zajęcia edukacyjne, zajęcia terenowe), w których weźmie udział 450 os.
  • Zostaną przeprowadzone 2 konkursy, w których przewidziano 50 nagród.
  • Kampania informacyjno – promocyjna w internecie, która trafi pośrednio do 4500 odbiorców.

    WARTOŚĆ PROJEKTU: 166 700,00 zł

    WKŁAD NFOŚiGW: 150 000,00 zł