WARSZTATY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY

REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZYSIEKU w okresie od 2018-05-01 do 2023-12-31  realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Warsztaty edukacyjne dla młodzieży”.

Priorytetowym celem projektu pn. „Warsztaty edukacyjne dla młodzieży” jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

 

W ramach projektu zostanie zrealizowane następujące zadanie:

  • Zajęcia pozalekcyjne (stacjonarne) i wyjazdowe w formie Interdyscyplinarnych Warsztatów Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Grupę docelową w projekcie stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, które osiągnęły najsłabsze wyniki edukacyjne w roku 2015 lub 2016 tj. osiągnęły wyniki z egzaminów poniżej średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego.

    WARTOŚĆ PROJEKTU: 270 048,00 zł

    WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 229 540,80 zł

    WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA: 27 004,80 zł