UTWORZENIE W TORUNIU ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ I KLUBU EKOLOGICZNEGO „ATMOSFERA” ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH PODNOSZĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ MŁODZIEŻY

REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZYSIEKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Partnerstwie z EUROPEJSKIM CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY w okresie od 2018-06-01 do 2023-06-30  realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Utworzenie w Toruniu ścieżki edukacyjnej i Klubu Ekologicznego „Atmosfera” oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną młodzieży.

Priorytetowym celem projektu pn. Utworzenie w Toruniu ścieżki edukacyjnej i Klubu Ekologicznego „Atmosfera” oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną młodzieży jest pakiet zadań związanych z ochroną i wzmocnieniem bioróżnorodności oraz szeroko rozumianą edukacją ekologiczną. W ramach działań projektowych powstanie usytuowany w samym centrum Torunia ośrodek edukacji ekologicznej, wokół którego koncentrować się będzie działalność w zakresie wspierania różnorodności biologicznej oraz edukowania ekologicznego społeczności województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

 

  • budowa i wyposażenie ośrodka prowadzącego działalność w zakresie różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej,
  • ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności poprzez stworzenie ostoi przyrody dla 2 gatunków;
  • stworzenie ścieżki edukacyjnej;
  • organizacja 2 festynów ekologicznych;
  • edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego w Klubie Ekologicznym, w szkołach oraz w ośrodkach edukacyjnych Lidera,
  • działania informacyjne dotyczące projektu


 WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 957 189,73 zł

 WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH (EFRR): 6 125 878,59 zł

 INNE KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE: 513 273,94 zł

 ŚRODKI PRYWATNE: 1 318 037,20 zł