DOTACJA PFRON WILGA

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z państwowego funduszu celowego na zadanie pn. ,,Remont i rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia „Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie – na potrzeby Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz Dziennego Domu Pobytu dla osób niepełnosprawnych w Górznie”.

W dniu 22 lipca 2022 r. podpisana została Umowa nr SE-II-D.924.12.3041.10.2022 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

W ramach projektu zaplanowany jest remont i adaptacja obiektu w Górznie – Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Wilga”, którego głównym celem jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wdrożenie zindywidualizowanej terapii i dostosowanie jej do realnych potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wyremontowano pomieszczenia niezbędne do pobytu, pracy i prowadzenia zajęć ukierunkowanych, tak by obiekt był dostosowany do osób niepełnosprawnych.

    WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 764 099,59 zł

    WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA: 800 000,00 zł.