organizacja i przeprowadzenie zajęć terenowych przez ośrodek dla min. 2000 uczestników rocznie

Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2024 do 30.11.2024 r realizuje projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW z Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2024. 

Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia jest organizacja i przeprowadzenie zajęć terenowych przez ośrodek dla min. 2000 uczestników rocznie.

 

 

 

    WKŁAD WFOŚiGW: 100 000,00 zł