KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI EKO-CZAR W CZARNYM BRYŃSKU

REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZYSIEKU w okresie od 2017-01-16 do 2023-12-31  realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Kujawsko – Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności Eko – Czar w Czarnym Bryńsku.

Priorytetowym celem projektu pn. „Kujawsko – Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności Eko – Czar w Czarnym Bryńsku” jest budowa, modernizacja i wyposażenie ośrodka, w którym prowadzona będzie działalność w zakresie różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej. Dodatkowo, projekt będzie realizował cele związane z ochroną gatunków oraz siedlisk przyrodniczych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Elementem uzupełniającym inwestycję będą szerokorozumiane działania informacyjno – edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców woj. kujawsko – pomorskiego w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

  • budowa i modernizacja ośrodka edukacji ekologicznej;
  • zakup wyposażenia;
  • zakup wyposażenia zewnętrznego;
  • wynajem samochodu;
  • organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży;
  • zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych i organizacja 2 festynów;
  • działania związane z ochroną siedlisk i gatunków (koszenie łąki, zakup budek lęgowych);
  • zarządzanie projektem;
  • promocja projektu

 

 

Grupę docelową w projekcie stanowią przede wszystkim szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

    WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 318 184,63 zł

    WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 663 138,43 zł

    WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA: 0,00 zł

    ŚRODKI PRYWATNE: 655 046,20 zł